Bendigo, Epsom — Elmwood Estate Packages

Bendigo, Strathfieldsaye — Emu Rise Estate

Bendigo, Epsom — Eureka Estate Packages

Bendigo, Jackass Flat — Fleur Corner Estate Packages

Bendigo — Marong Run Estate Packages

Bendigo, Huntly — Provenance Estate Packages

Bendigo, Huntly — Viewpoint Estate